Slogan có quan trọng không? Cần bao lâu để làm ra một câu slogan?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Sử dụng logo đã thiết kế thế nào?

Bạn có thể sử dụng logo theo bất cứ cách nào bạn muốn. Ngay sau khi bàn giao logo và xác nhận đăng ký quyền SHTT bạn có thể vô tư thoải mái sử dụng logo cho mọi mục đích quảng bá, thương mại mà không bị lệ thuộc vào bản quyền tác giả hay khỏi cần lo các tranh chấp về SHTT...

Quy chuẩn thương hiệu là gì?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Tôi được hiệu chỉnh thiết kế logo bao nhiêu lần

Bạn yên tâm vì chúng tôi không giới hạn số lần yêu cầu hiệu chỉnh của bạn. Chúng tối sẽ tư vấn dựa trên chuyên môn mỗi lần bạn yêu cầu để đảm bảo sự thay đổi sẽ tốt hơn!

Tôi tạm ứng trước bao nhiêu?

Sau khi đạt các thỏa thuân, 2 bên cần ký kết một hợp đồng triển khai các hạng mục thống nhất. Đồng thời doanh nghiệp phải thanh toán 50% ngay sau khi ký hợp đồng. 50% còn lại có thể chia thành nhiều giai đoạn để thanh toán. và quyết toán toàn bộ khi thanh lý hợp đồng và trước khi bàn giao toàn bộ sản phẩm/dịch vụ!

Mã số màu là gì?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Thủ tục để đăng ký nhãn hiệu?

- Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu của một doanh nghiệp (hoặc tập thể các doanh nghiệp) dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác:

  • 02 tờ khai
  • 05 mẫu nhãn hiệu
  • Bản sao nộp lệ phí
  • Quy chế sử dụng nhãn hiệu
  • Bản thuyết minh
  • Bản đồ xác định lãnh thổ

Các bước để bắt đầu xây dựng một thương hiệu?

Bạn yên tâm vì chúng tôi không giới hạn số lần yêu cầu hiệu chỉnh của bạn. Chúng tối sẽ tư vấn dựa trên chuyên môn mỗi lần bạn yêu cầu để đảm bảo sự thay đổi sẽ tốt hơn!