Anna Trương

27 tuổi - Hà Nội, Việt Nam

 • Tốt nghiệp Đồ họa Mỹ
 • 5 năm kinh nghiệm đầy mình
 • Từng trả giá nhiều nên biết nhiều thứ

Nguyễn Minh Nhật

27 tuổi - Hà Nội, Việt Nam

 • Tốt nghiệp Đồ họa Mỹ
 • 5 năm kinh nghiệm đầy mình
 • Từng trả giá nhiều nên biết nhiều thứ

Peter Anderson

37 tuổi - Same, Hà Lan

 • Tốt nghiệp Đồ họa Mỹ
 • 5 năm kinh nghiệm đầy mình
 • Từng trả giá nhiều nên biết nhiều thứ

Paul Rand

97 tuổi - Rome, Italia

 • Tốt nghiệp Đồ họa Mỹ
 • 5 năm kinh nghiệm đầy mình
 • Từng trả giá nhiều nên biết nhiều thứ

Quách Thành Danh

27 tuổi - Hà Nội, Việt Nam

 • Tốt nghiệp Đồ hoạ Ả Rập
 • 15 năm kinh nghiệm bút trường
 • Nằm gai nếm mật với hàng trăm dự án
 • Sống buông thả, hết mình với girl
 • Thích được khen, nịnh đầm
 • Làm việc về đêm
 • Nghiện facebook nặng
 • Đã bị trục xuất

Nguyễn Thu Linh

22 tuổi - Hồ Chí Minh, Việt Nam

 • Tốt nghiệp Đồ họa Mỹ
 • 5 năm kinh nghiệm đầy mình
 • Cái gì cũng biết, cái gì cũng hay
 • Đã đi qua cái thời mà ngồi nghe
 • Giờ là lúc có thể chém gió thoải mái

Lâm Chi Khanh

20 tuổi - California, USA

 • Tốt nghiệp Đồ họa Mỹ
 • 5 năm kinh nghiệm đầy mình
 • Từng trả giá nhiều nên biết nhiều thứ