Thiết kế logo 299$299

 • 06 mẫu logo
 • 02 lần gửi mẫu thiết kế
 • 03 lần chỉnh sửa mẫu
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng logo
 • Tặng mẫu thiết kế namcard
 • Bàn giao file gốc thiết kế các định dạng
 • Thời gian thực hiện: 7 ngày
 • Hoàn tiền 100% nếu khách không hài lòng
Chi tiết Đặt hàng

Thiết kế logo 599$599

 • 12 mẫu logo
 • 03 lần gửi mẫu thiết kế
 • 06 lần chỉnh sửa mẫu thiết kế
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng logo
 • Tặng bộ Quy chuẩn 05 ứng dụng văn phòng
 • Bàn giao file gốc thiết kế các định dạng
 • Thời gian thực hiện: 10 ngày
 • Hoàn tiền 100% nếu khách không hài lòng
Chi tiết Đặt hàng

Thiết kế logo 999$999

 • Số mẫu thiết kế logo không giới hạn
 • Số lần gửi mẫu không giới hạn
 • Chỉnh sửa logo không giới hạn
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng logo
 • Tặng bộ Quy chuẩn 20 ứng dụng văn phòng
 • Bàn giao file gốc thiết kế các định dạng
 • Thời gian thực hiện: 15 ngày
 • Hoàn tiền 100% nếu khách không hài lòng
Chi tiết Đặt hàng

Quy chuẩn ứng dụng 499$499

 • Thiết kế quy chuẩn 20 ứng dụng văn phòng
 • Duyệt demo trước 1 lần
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng logo
 • Bàn giao file thiết kế gốc và mockup
 • Thời gian thực hiện: 7 ngày
Chi tiết Đặt hàng

Quy chuẩn ứng dụng 799$799

 • Thiết kế quy chuẩn 20 ứng dụng văn phòng
 • Thiết kế quy chuẩn 20 ứng dụng truyền thông
 • Thiết kế quy chuẩn 10 ứng dụng sự kiện
 • Duyệt demo trước 1 lần
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng logo
 • Bàn giao file thiết kế gốc và mockup
 • Thời gian thực hiện: 12 ngày
Chi tiết Đặt hàng

Sáng tạo slogan 399$399

 • Nghiên cứu sản phẩm dịch vụ
 • Xây dựng ý tưởng cấu trúc slogan
 • Gửi số lượng slogan không giới hạn
 • Thời gian thực hiện: 7 ngày
Chi tiết Đặt hàng

Thiết kế quảng cáo 299$299

 • Nghiên cứu sản phẩm dịch vụ
 • Số lần gửi mẫu không giới hạn
 • Chỉnh sửa không giới hạn
 • Bản in phun thiết kế
 • Thời gian thực hiện: 5 ngày
 • Hoàn tiền 100% nếu khách không hài lòng
Chi tiết Đặt hàng

Thiết kế tem nhãn 99$99

 • Nghiên cứu sản phẩm
 • Nghiên cứu bao bì sản phẩm
 • 3 mẫu thiết kế tem nhãn
 • Bản in phun thiết kế
 • Thời gian thực hiện: 3 ngày
Chi tiết Đặt hàng

Thiết kế Website 399$399

 • 03 mẫu thiết kế giao diện
 • Xây dựng các modul website
 • Xây dựng hệ thống quản trị wbe
 • Code web PC và Mobile
 • Thời gian thực hiện: 10 ngày
Chi tiết Đặt hàng